نمای زیبا و مدرن – کلیدهای کنسولی احضار پرستار

یکی از پارامترهای انتخاب سیستم احضار پرستار همخوانی بصری کلیدهای احضار با سایر تجهیزات بیمارستانی می باشد. بدنه استیل کلیدهای احضار و قرارگیری کامل آنها در کنسول های سرتخت باعث افزایش زیبایی و همخوانی بصری تجهیزات می گردد.
کلید احضار پرستار توکار

 

کیفیت تولید سیستم احضار پرستار

کیفیت، روش ما برای پیشبرد و حمایت از تولید ملی

شرکت توان پرتو با بهره گیری از دستگاه های نیمه اتومات در خط تولید و نظارت مستمر واحد کنترل کیفیت توانسته است کیفیت محصولات تولیدی را در سطح بالایی ثابت نگه دارد. بهبود کیفیت محصولات داخلی و امکان رقابت‌پذیری باعث افزایش پایه قدرت پولی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و در نهایت موجب اقتدار اقتصادی کشورمان می گردد.

سامانه اعلام کد اضطراری بیمارستان

سامانه اعلام کد اضطراری در بیمارستان قائم مشهد

سامانه اعلام کد اضطراری تحت شبکه با ۸۳ دستگاه احضار کننده و ۵ دستگاه اعلام کننده در بخش های بیمارستان قائم (عج) مشهد به بهره برداری رسید.

این سامانه با استفاده از بستر شبکه کامپیوتری بیمارستان عملیات فراخوان را انجام می دهد و توانست بخش های پراکنده این بیمارستان را پوشش دهد.

بخش قلب
اتاق عمل زنان
دستگاه اعلام کننده در ساختمان نگهبانی درب احمد آباد
واحد CSR
سرور سامانه اعلام کد در اتاق سرور بیمارستان
پنل تحت وب مانیتورینگ و گزارش گیری سامانه اعلام کد اضطرارای
یک دستگاه احضار کننده و دو دستگاه اعلام کننده در خدمات پرستاری