اینترکام اتاق عمل

تجهیزات سیستم اینترکام اتاق عمل از طریق کابل 4 زوج (CAT6) به یکدیگر متصل می گردند. در این مدل پنل اینترکام در داخل هر یک از اتاقهای عمل نصب میگردد و پرسنل اتاق عمل بدون تماس دست (سنسور غیر تماسی) می توانند با ایستگاه مرکزی بخش تماس حاصل کرده و درخواست های خود را اعلام نمایند. در ایستگاه مرکزی بخش نیز تلفنی قرار دارد تا با هر یک از اتاق های عمل تماس صوتی داشته باشد تا از تررد پرسنل در حین عمل کاسته شود و آلودگی کمتری به بیمار تحت جراحی منتقل گردد.

در حال نمایش یک نتیجه