سیستم احضار پرستار وایرلس

تجهیزات احضار پرستار وایرلس بدون نیاز به سیم کشی بین کلیدهای احضار پرستار (از طریق امواج رادیویی استاندارد) عملیات فراخوان پرستار را انجام میدهد.

Showing all 10 results