نمای زیبا و مدرن - کلیدهای کنسولی احضار پرستار یکی از پارامترهای انتخاب سیستم احضار پرستار همخوانی بصری کلیدهای احضار با سایر تجهیزات بیمارستانی می باشد. بدنه استیل کلیدهای احضار و قرارگیری کامل... کیفیت تولید سیستم احضار پرستار کیفیت، روش ما برای پیشبرد و حمایت از تولید ملی شرکت توان پرتو با بهره گیری از دستگاه های نیمه اتومات در خط تولید و نظارت مستمر واحد کنترل کیفیت توانسته است کیفیت محصولات... سامانه اعلام کد اضطراری بیمارستان سامانه اعلام کد اضطراری در بیمارستان قائم مشهد سامانه اعلام کد اضطراری تحت شبکه با 8۳ دستگاه احضار کننده و ۵ دستگاه اعلام کننده در بخش های بیمارستان قائم (عج) مشهد به...