اجرای سیستم احضار پرستار سخنگو در بخش زایشگاه،جراحی عمومی و ICU بیمارستان طالقانی تربت جام

سیستم احضار پرستار سخنگو در فروردین ۱۳۹۹ با ۳۶ تخت و سرویس بهداشتی در بخش های زایشگاه، جراحی عمومی و ICU بیمارستان طالقانی تربت جام اجرا گردید.

نمایشگر 24 تخت و سرویس
نمایشگر و ترمینال باکس ۲۴ تخت و سرویس
کلید کنسولی احضار پرستار
کلید کنسولی احضار پرستار
نمایشگر 24 تخت و سرویس
نمایشگر ۲۴ تخت و سرویس بخش LDR
کلید کنسولی احضار پرستار به همراه شاسی زیربالشتی
کلید کنسولی احضار پرستار به همراه شاسی زیربالشتی
کلید کنسل احضار پرستار
کلید کنسل احضار پرستار
کلید کنسولی احضار پرستار
کلید کنسولی احضار پرستار
کلید کنسولی احضار پرستار
کلید کنسولی احضار پرستار
کلید کنسولی احضار پرستار
کلید کنسولی احضار پرستار
کلید کششی احضار پرستار
کلید کششی احضار پرستار – مخصوص سرویس و حمام
کلید کنسولی احضار پرستار
کلید کنسولی احضار پرستار
کلید کنسل احضار پرستار
کلید کنسل احضار پرستار
کاید توکار احضار پرستار با پورت زیر بالشتی
کاید توکار احضار پرستار با پورت زیر بالشتی
چراغ سردرب - اندیکاتور احضار پرستار
چراغ سردرب – اندیکاتور احضار پرستار