اجرای سیستم احضار پرستار صامت در 2 بخش بیمارستان شهدای صالح آباد

سیستم احضار پرستار سخنگو در خرداد 1400با 30 تخت و سرویس بهداشتی در 2 بخش  بیمارستان شهدای صالح آباد اجرا گردید.

کلید احضار توکار - احضار پرستار
کلید احضار توکار – احضار پرستار
کلید کنسل توکار - احضار پرستار
کلید کنسل توکار – احضار پرستار
چراغ سر درب احضار پرستار
چراغ سر درب احضار پرستار
ترمینال باکس 30 تخت و سرویس احضار پرستار
ترمینال باکس 30 تخت و سرویس احضار پرستار
نمایشگر دیجیتال احضار پرستار
نمایشگر دیجیتال احضار پرستار