اجرای سیستم احضار پرستار بیسیم سخنگو در بخش اورژانس بیمارستان نبی اکرم (ص) عسلویه

سیستم احضار پرستار بیسیم سخنگو در بهمن ۱۳۹۸ با ۱۰ تخت و سرویس بهداشتی در بخش اورژانس بیمارستان نبی اکرم (ص) عسلویه اجرا گردید.